Zásady spracovania osobných údajov

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost MAX TRADING s.r.o., se sídlem Podolská 103/126, 147 00 Praha 4 – Podolí, IČO: 25331922, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 170503 („MAX TRADING“ nebo „my““) věnuje velkou pozornost ochraně Vašich osobních údajů tak, aby byly v bezpečí a zacházelo se s nimi v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

V těchto Zásadách zpracování osobních údajů níže naleznete následující informace:

1.       IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.       ÚČEL, ROZSAH A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1     ZÁKAZNÍK A UŽIVATEL E-SHOPU

2.2     ČLEN SVĚTA TARANI 

2.3     NÁVŠTĚVNÍK LÁZNÍ

2.4     OBCHODNÍ PARTNER

2.5     UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ

2.6     NÁVŠTĚVNÍK INTERNETOVÝCH STRÁNEK

3.       ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

4.       PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.       OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

6.       DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.       PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

____________________________________________________________________________

1.       IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MAX TRADING je ve smyslu GDPR správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

2.       ÚČEL, ROZSAH A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností MAX TRADING zpracovávány především pro tyto účely:

·         Plnění smlouvy (zejména plnění smluv s obchodními partnery MAX TRADING, uživateli e-shopu a členy věrnostního programu);

·         Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);

·         Ochrana oprávněného zájmu MAX TRADING (ochrana práv a právem chráněných zájmů MAX TRADING, například ochrana Internetových stránek a sítě MAX TRADING před zneužitím;

·         Efektivní komunikace a vedení e-shopu (zejména k usnadnění „oživení“ již vytvořené objednávky, uchování Vašich preferencí a časových úspor při tvorbě nové objednávky apod.);

·         Vyřizování požadavků doručených prostřednictvím e-mailu a kontaktních formulářů;

·         Zasílání obchodních sdělení (newsletter) a cílení reklamy.

2.1     ZÁKAZNÍK A UŽIVATEL E-SHOPU

Jste-li naším zákazníkem, uživatelem e-shopu, zpracováváme Vaše osobní údaje obvykle dle následujícího:

Účel zpracování

·         Plnění smlouvy včetně zajištění dodání zboží, řešení reklamací apod.

·         Vedení účetní a finanční agendy

·         Zajištění provozu e-shopu

·         Vypořádání dotazů, podnětů, připomínek

·         Zasílání obchodních sdělení

·         Personalizace obsahu obchodních sdělení

Rozsah osobních údajů

·         Identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, IČO, DIČ)

·         Kontaktní údaje (zejména kontaktní/doručovací adresa,  e-mail, telefonní číslo, oslovení)

·         Platební údaje (zejména číslo účtu, informace o provedených platbách)

·         Ostatní údaje (zejména informace o objednávkách, dodávkách, reklamacích, text hodnocení/recenze, text požadavku / připomínky / dotazu)

Právní základ zpracování

·         Plnění smlouvy, jejíž jste stranou dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

·         Plnění právních povinností, které se na nás vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

·         Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

·         Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

2.2     ČLEN SVĚTA TARANI  

Jste-li členem našeho věrnostního programu, zpracováváme Vaše osobní údaje obvykle dle následujícího:

Účel zpracování

·         Plnění smlouvy – účast ve věrnostním programu

·         Zajištění provozu věrnostního programu

·         Správa obchodní spolupráce

·         Vedení účetní a finanční agendy v rámci obchodní spolupráce

·         Vypořádání dotazů, podnětů, připomínek

·         Zasílání obchodních sdělení

·         Personalizace obsahu obchodních sdělení

Rozsah osobních údajů

·         Identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, IČO, DIČ, datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo Registrátora)

·         Kontaktní údaje (zejména kontaktní/doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, oslovení)

·         Platební údaje (zejména číslo účtu, informace o provedených platbách)

·         Ostatní údaje (zejména informace o objednávkách, dodávkách, reklamacích, text hodnocení/recenze, text požadavku / připomínky / dotazu, ID Člena Registrátora), v případě nezletilých osob – souhlas zákonného zástupce s registrací

Právní základ zpracování

·         Plnění smlouvy, jejíž jste stranou dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

·         Plnění právních povinností, které se na nás vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

·         Ochrana oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

·         Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

2.3     NÁVŠTĚVNÍK LÁZNÍ

Rozhodnete-li se navštívit náš lázeňský program, zpracováváme Vaše osobní údaje obvykle dle následujícího:

Účel zpracování

·         Plnění smlouvy – objednávky (zajištění zvolených procedur, ubytování)

·         Vedení účetní a finanční agendy

·         Vypořádání dotazů, podnětů, připomínek

·         Zasílání obchodních sdělení

·         Personalizace obsahu obchodních sdělení

Rozsah osobních údajů

·         Identifikační údaje (zejména jméno a příjmení)

·         Kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefonní číslo)

·         Platební údaje (informace o provedených platbách)

·         Ostatní údaje (zejména informace o objednávkách, dodávkách, reklamacích, text hodnocení/recenze, text požadavku / připomínky / dotazu)

Právní základ zpracování

·         Plnění smlouvy, jejíž jste stranou dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

·         Plnění právních povinností, které se na nás vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

·         Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

·         Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

2.4     OBCHODNÍ PARTNER

Jste-li naším obchodním partnerem (dodavatelem), zpracováváme Vaše osobní údaje obvykle dle následujícího:

Účel zpracování

·         Plnění smlouvy

·         Vedení účetní a finanční agendy

Rozsah osobních údajů

·         Identifikační údaje (zejména jméno a příjmení)

·         Kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefonní číslo)

·         Platební údaje (číslo účtu, banka, informace o provedených platbách)

·         Ostatní údaje (zejména informace o objednávkách, dodávkách, reklamacích)

Právní základ zpracování

·         Plnění smlouvy, jejíž jste stranou dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

·         Plnění právních povinností, které se na nás vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

·         Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

2.5     UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ

Ucházíte-li se u nás o práci, zpracováváme Vaše osobní údaje obvykle dle následujícího:

Účel zpracování

·         Opatření před uzavřením smlouvy

·         Vedení databáze uchazečů o práci (se souhlasem subjektu údajů)

Rozsah osobních údajů

·         Identifikační údaje (zejména jméno a příjmení)

·         Kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefonní číslo)

·         Ostatní údaje (zejména informace uvedené v životopisu a motivačním dopisu, případně jiné údaje, které nám dobrovolně sdělíte v rámci výběrového řízení)

Právní základ zpracování

·         Opatření před uzavřením smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

·         Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

·         Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

2.6     NÁVŠTĚVNÍK INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Při návštěvě internetových stránek, jejichž provozovatelem je MAX TRADING („Internetové stránky“) můžou být aktivovány cookies, což jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě Internetové stránky uloženy do Vašeho zařízení. Na Internetových stránkách používáme soubory cookies, které slouží k následujícím účelům:

·         zapamatování si přihlášeného uživatele;

·         uskutečňování přidávání do košíku a objednávání;

·         vyhodnocování pohybu uživatelů po webu;

·         získávání dobrovolné zpětné vazby a

·         personalizace zobrazování reklam.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Bližší informace jsou v aktuálním znění dostupné zde.

3.       ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte MAX TRADING souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že souhlas lze kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován (i) v případě věrnostního programu na dobu účasti ve věrnostním programu nebo do jeho odvolání (ii) v ostatních případech na dobu 5 let nebo do jeho odvolání.

4.       PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti MAX TRADING jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným MAX TRADING, případně dalším správcům. Jedná se např. o zpracovatele či správce podílející se na dodání zboží/služeb, realizaci plateb, zajišťující služby v souvislosti s provozováním e-shopu nebo poskytující marketingové služby. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Aktuální seznam příjemců osobních údajů MAX TRADING je dostupný na vyžádání.

MAX TRADING je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

5.       OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců obchodních partnerů MAX TRADING, dopravců a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s MAX TRADING, popř. jiné údaje, které MAX TRADING obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije MAX TRADING za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že MAX TRADING bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností MAX TRADING své zaměstnance a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s MAX TRADING.

6.       DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je MAX TRADING povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Plnění smlouvy

po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana oprávněného zájmu MAX TRADING

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

Vyřizování Vašich požadavků zaslaných prostřednictvím e-mailu nebo kontaktních formulářů

po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku

Efektivní komunikace a vedení e-shopu

maximálně po dobu 5 let od doby počátku zpracování údajů, případně do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním

Zasílání obchodních sdělení

po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a cílením reklamy, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy*

Opatření před uzavřením smlouvy             

Po dobu jednání o uzavření smlouvy (po dobu výběrového řízení) a maximálně 6 měsíců po jeho ukončení

* MAX TRADING je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

7.       PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

  • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás MAX TRADING zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
  • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás MAX TRADING zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. MAX TRADING opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
  • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, MAX TRADING vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování MAX TRADING neukládá zákonná povinnost.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po MAX TRADING požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby MAX TRADING Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, MAX TRADING Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
  • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů MAX TRADING. V případě, že MAX TRADING neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla MAX TRADING nebo e-mailem na tarani@tarani.cz. MAX TRADING si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od září 2019.

Datum poslední aktualizace duben 2023